Skip to main content
Nieuws

Collectieve beveiliging

Collectieve beveiliging

Collectieve beveiliging? Geef je reactie!

De heren Perry Verbruggen en Huub Fransen hebben voor de Erpse Bedrijvenkring in het kader van KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) gepolst welke mogelijkheden er zijn voor collectieve beveiliging van Industrieterrein Molenakker. Dit om het aantal incidenten op Molenakker in de toekomst te beperken. De insteek is hierbij om gedurende de nacht surveillance in te zetten.

Middels deelname aan de collectieve beveiliging zorgen we samen voor een nog beter beveiligd bedrijventerrein en kan in combinatie het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) bij diverse verzekeraars een fikse korting worden verkregen op de verzekeringen voor gebouwen en bedrijfsmiddelen (inventaris en voorraad) die kan oplopen tot 15%. Dit kan dus èn een veiligere bedrijfsomgeving èn een kostenbesparing opleveren.

EBK wil graag weten welke leden geïnteresseerd zijn in collectieve beveiliging en bereid zijn om hier aan mee te betalen, want hoe meer deelnemers hoe lager natuurlijk de kosten per bedrijf. Voor de vervolgstappen is het van belang de interesse van mogelijk deelnemende ondernemingen duidelijk te hebben. Vandaar dat we je het volgende willen vragen:

  • Ben je voorstander van collectieve beveiliging op industrieterrein Molenakker?
  • Zou je mogelijk willen participeren in de collectieve vorm van fysieke surveillance?
  • Zo ja, geef ons dan vrijblijvend de naam van je onderneming en vertegenwoordiger door, zodat wij je nader kunnen informeren over de vervolgstappen en kosten.