Skip to main content

Ondernemersverhaal: Met Wijde Blik

Lia van Kemenade van Met Wijde Blik

Hoe kun je je bedrijf het best omschrijven?

Ik heb een dienstverlenend bedrijf in de complexe wereld van de zorg. Ik ben mantelzorgmakelaar en onafhankelijke cliëntondersteuner WLZ. ‘Met Wijde Blik’ bekijk ik een casus door knelpunten boven water te krijgen op verschillende beleidsterreinen: zorg, wonen welzijn, onderwijs, financiën en arbeid. Ik kijk over verschillende wetten heen: Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg, Jeugdwet en Participatiewet. Bovendien ben ik onafhankelijk, dus niet gebonden aan een bepaalde instantie.

EBK - Lia van Kemenade - Met Wijde Blik
Noem vijf bijvoeglijke naamwoorden die bij het bedrijf passen

Betrokken, open, eerlijk, informatief en gedreven.

Wat maakt mijn bedrijf uniek?

Dat ik onafhankelijk ben en over verschillende wetten heen kan werken.

Hoe was de start?

Ik was van plan om 22-2-2022 rustig als Mantelzorgmakelaar te starten. Maar een week later werd ik gebeld door Aangenaam! Onafhankelijke Co met de vraag of ik interesse had om op sollicitatiegesprek te komen, want ik was immers 24-1-2022 geslaagd als onafhankelijke cliëntondersteuner?! Dat heb ik gedaan en 15-3-2022 ben ik daar als ZZP’er gaan werken.

Wat doe je als het even tegenzit, waar haal je als ondernemer je kracht uit?

Ik haal mijn kracht uit tevreden cliënten en mijn privéleven. En meestal werkt leeftijd in je nadeel, maar nu geeft me dat juist de rust om te doen waar ik blij van word.

Wat moet zeker nog genoemd worden, wat nog niet besproken is?

Dat de onkosten van een Mantelzorgmakelaar bijna altijd worden vergoed uit de aanvullende ziektekostenverzekering, helaas weten veel mensen dat niet. En als cliëntondersteuner WLZ word ik betaald door het Zorgkantoor.

Dus weet dat je de zorg niet alleen hoeft te dragen maar kunt vragen om ondersteuning!

Met Wijde Blik
Lia van Kemenade
Tel: 06-19197302
info@metwijdeblik.nl
www.metwijdeblik.nl