Skip to main content
Nieuws

Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

Hoe ziet de gemeente de ontwikkeling van uw bedrijfsomgeving?

Recent heeft de gemeente een voorontwerp omgevingsvisie Meierijstad gepubliceerd. De omgevingsvisie geeft richting aan alles dat invloed heeft op de fysieke leefomgeving in de gemeente Meierijstad voor de komende 10 jaar. Het maken van een dergelijke omgevingsvisie is een verplichting voortkomende uit de Omgevingswet. De omgevingsvisie richt zich op vier pijlers en één van deze pijlers is bedrijven.

De omgevingsvisie geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen. Zo zijn er beleidsrichtingen in opgenomen over hoe om te gaan met nieuwe bedrijvigheid, bedrijventerreinen, bereikbaarheid, parkeren, reclame-uitingen, evenementen, uitbreiding van dorpskernen, etc. POM zal daarin de belangen van het bedrijfsleven in algemene zin behartigen, maar het is ook goed om daarin individueel te kijken naar de mogelijke gevolgen van de omgevingsvisie en hier actie op te nemen. Het voorontwerp is nog niet het definitieve document dat voor de inspraak gepubliceerd gaat worden, maar het is wel verstandig om belemmeringen die nu al kunnen worden weggenomen te duiden. Dit kan onder andere tijdens een stakeholderbijeenkomst op 1 februari. Alle ondernemers kunnen zich hiervoor aanmelden via meierijstad.nl/OmgevingsvisieStakeholders.

Meer informatie over de omgevingsvisie is te vinden op meierijstad.nl/omgevingsvisie. Daar kan ook de volledige omgevingsvisie worden aangevraagd. De stukken zijn ook te downloaden in Ibabs, zoek dan op nr. 78: Raadsinformatiebrief Voorontwerp-omgevingsvisie, d.d. 22-12-2020.