Skip to main content
Nieuws

Uitbreidingsbehoefte bedrijfsgrond

Uitbreidingsbehoefte bedrijfsgrond

Update 19 januari 2021

De afgelopen maanden zijn ondernemers in de gemeente Meierijstad op diverse manieren benaderd om de toekomstige behoefte aan nieuwe bedrijfsgrond in de gemeente Meierijstad kenbaar te maken. De enquête is in totaal door ruim 300 ondernemers ingevuld, waarvan 200 ondernemers die gehuisvest zijn op een bedrijventerrein. De analyse van de uitkomsten, inclusief de behoefte aan nieuwe bedrijfsgrond en de vervolgacties zullen de komende weken worden besproken. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en uitkomsten.

Oorspronkelijke berichtgeving

De laatste jaren is veel bedrijfsgrond verkocht, denk o.a. aan Foodpark in Veghel, recent een viertal kavels op bedrijventerrein Duin in Schijndel en de eerdere herontwikkeling van het voormalige terrein van Van den Bosch in Erp. Dit heeft ertoe geleid dat resterende bedrijfsgronden schaars zijn. Ook is er weinig leegstand op de bedrijventerreinen, waardoor nieuwvestiging, verhuizing of uitbreiding van je bedrijf niet zonder meer kan.

Voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsgrond is de gemeente gehouden aan afspraken in de regio en met de provincie. Zonder aantoonbare noodzaak en behoefte kunnen dan ook geen nieuwe bedrijfsgronden ontwikkeld worden voor lokale ondernemers in Schijndel, Sint-Oedenrode, Erp en Veghel. Als er nu geen aantoonbare behoefte in beeld gebracht wordt, is de kans groot dat de komende 5 tot 10 jaar geen nieuwe bedrijfsgrond in Schijndel ontwikkeld kan worden. Bij deze dan ook de dringende oproep om 10 minuten van je tijd te besteden aan het invullen van de behoeftepeiling die te vinden is op www.vraagmonitor.nl. De vragenlijst moet uiterlijk 5 januari 2021 zijn ingevuld.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jos van Asten. Dat kan ook via een mailtje naar jos@pom.nl.