Ondernemersverhaal

Verhoeven Gewasverzorging

By 24 mei 2021No Comments

Ondernemersverhaal: Verhoeven Gewasverzorging

Marcel Verhoeven van Verhoeven Gewasverzorging

Hoe kun je je bedrijf het best omschrijven?

Verhoeven Gewasverzorging is een modern akkerbouwbedrijf, gevestigd op De Laren in Erp. Onze hoofdtak is akkerbouw, met specialisatie in de teelt van aardappelen, bieten, uien en diverse andere gewassen. Wij verzorgen gewassenteelt voor zowel onszelf als voor onze klanten. Vanaf het zaaien en poten tot en met de oogst. Aardappelen worden deels opgeslagen in onze speciale bewaarschuur aan de Keldonkseweg. Daar bevindt zich ook onze weegbrug die 24 uur per dag toegankelijk is voor Boca-leden.

EBK - Verhoeven Gewasverzorging - Marcel Verhoeven

Met onze moderne spuitmachines kunnen wij diverse gewassen spuiten. Uiteraard aardappelen, bieten, maïs en uien, maar ook verzorgen wij bespuitingen voor bijvoorbeeld aardbeien, prei, wortelen, asperges, boomgewassen, bloembollen, graan en gras. De spuitmachine is GPS-gestuurd en voorzien van luchtondersteuning, waardoor de gevolgen voor het milieu tot een minimum wordt beperkt. Om een duurzame oplossing te vinden voor het reinigen van spuiten en het verwerken van restmiddelen is in 2012 een samenwerking opgestart met het waterschap Aa en Maas en de firma Bayer, met als resultaat o.a. de oprichting van een Phytobac op eigen terrein.

Daarnaast voert Verhoeven Gewasverzorging ook loonwerk uit voor derden. Gedurende de wintermaanden staan wij voor diverse klanten klaar met onze winterdienst: sneeuwruimen.

Welke ontwikkelingen heb je doorgemaakt?

Oorspronkelijk gestart als traditioneel gemengd bedrijf door vader Jan Verhoeven, is in de jaren ’90  de kiem gelegd voor het huidige moderne akkerbouwbedrijf, wat inmiddels onder leiding van Marcel Verhoeven staat. We hebben een behoorlijke oppervlakte grond tot onze beschikking, met name op andermans grond. Wij werken intensief samen met diverse grote afnemers van aardappelen, waaronder McCain/CêlaVíta, aan de ontwikkeling van precisielandbouw en rasontwikkeling.

Wat is de impact van COVID-19 op jouw bedrijf en hoe ga je hier mee om?

De aardappelmarkt is desastreus ingestort afgelopen jaar. De vraag naar friet stagneerde door het sluiten van evenementen en restaurants als gevolg van de maatregelen van COVID-19. De verkoop van aardappelen en uien aan huis daarentegen nam een enorme vlucht. Ondanks de bijzondere marktomstandigheden zien we de toekomst positief tegemoet! Dat kan door hard te blijven werken, goed te luisteren naar wat de markt wil, en slimme, toekomstbestendige keuzes te maken.

Verhoeven Gewasverzorging BV
Marcel Verhoeven
De Laren 7, 5469 PH Erp
Tel. 0413 – 211 584 | 06-53814619
info@verhoevengewasverzorging.nl
www.verhoevengewasverzorging.nl